Naše produkty - kategórie

Vyrábajú sa adíciou alebo polyadíciou propylénoxidu na vhodný reaktant amínového typu. Ich fyzikálne vlastnosti ( nízky bod tuhnutia, vysoký bod topenia, nehorľavosť, aditívne schopnosti, atď) umožňujú ich využitie ako aditíva do cementov a betónov v stavebnom priemysle.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 230 374   Dalibor Mráz 
e-mail: ochsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • CeTIPA

  • Deipa 85

  • Deipa 93

  • FORRAC

  • FORRAL

  • FORRAQ

  • Tipa 85