Naše produkty - kategórie

Vyrábajú sa rôznymi chemickými procesmi, zväčša špeciálnymi syntézami za prítomnosti katalyzátorov. Vyrobené  produkty a medziprodukty sú určené na ďalšie chemické alebo farmaceutické spracovanie.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 230 374   Dalibor Mráz 
e-mail: ochsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Etylénchlórhydrín rektifikovaný

  • Etylénchlórhydrín technický

  • Novamal