Naše produkty - kategórie

Z technických plynov vyrábame acetylén, dusík, vodík. Acetylén so širokým použitím na zváranie, rezanie, spájkovanie, ako palivo, prísada do paliva, vykurovací plyn v plameňových analyzátoroch, kalibračný plyn, atď. Rektifikáciou kvapalného vzduchu vyrábame Dusík s využitím ako inert, na podchladzovanie rôznych materiálov, atď.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/910 905 656, +421/917 633 857   /   Vladimír Riško, Michaela Špajdelová
e-mail: ccsales@fortischem.sk  
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Acetylén (Dissousplyn)

  • Dusík kvapalný technický

  • Dusík plynný technický

  • Vodík tlakový