Naše produkty - kategórie

Dodávajú sa v rôznych kvalitách. Vápenné púdre a prachy upravujú pH pôd. Využívajú sa aj na úpravu pH vôd v ČOV.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/910 905 656, +421/ 917 633 857   /   Vladimír Riško, Michaela Špajdelová  
e-mail: ccsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Koksový púder

  • Prachové vápno

  • Vápenné mlieko

  • Vápenný hydrát

  • Vápenný púder