Naše produkty - kategórie

Vyrobený karbid vápnika sa drví a triedi. Dodáva sa vo viacerých kvalitatívnych druhoch (CAREX, CABRIX, CAMIX). Používa sa ako surovina na výrobu acetylénu, kyánamidu vápenatého, v metalurgii na odsírenie kovov.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/910 905 656, +421/917 633 857   /   Vladimír Riško, Michaela Špajdelová   
e-mail: vladimir.risko@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Karbid vápnika (Cabrix)

  • Karbid vápnika (Camix)

  • Karbid vápnika (Carex)

  • Karbidová zmes