Najväčšie havarijné cvičenie v histórii podniku- zasahovala viac ako tridsiatka hasičov

Chemický podnik v Novákoch má za sebou najväčšie havarijné cvičenie v histórii podniku. Zasahovala viac ako tridsiatka hasičov

 

Nováky, dňa 19.10.2016. Spoločnosť FORTISCHEM a.s. má za sebou najväčšie havarijné cvičenie. Jedenásť hasičských vozidiel, viac ako 30 hasičov a sedem členov riadiaceho štábu zasahovali pri simulovanom úniku etylénoxidu zo železničnej cisterny do ovzdušia. Pre „únik“ nebezpečnej látky museli evakuovať  budovy v areáli závodu. Na miesto bola privolaná aj zdravotná záchranná služba, ktorá „ošetrila“ intoxikovaných zamestnancov.

Prostredníctvom rozhlasu boli o úniku nebezpečnej látky informovaní aj obyvatelia Novák a Zemianskych Kostolian, samozrejme s dodatkom, že nejde o skutočný poplach.

Cvičenie nariadilo na základe zákona o ochrane pred požiarmi Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Takýmto spôsobom chcelo preveriť akcieschopnosť okresných jednotiek a závodného hasičského útvaru.  Taktické cvičenie preverilo havarijný plán a pripravenosť podniku a záchranných zložiek riešiť mimoriadnu udalosť. Počas simulovanej havárie odskúšali monitoring  nebezpečných látok, kamerový systém a precvičilo sa používanie prostriedkov na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva. 

V čase výcviku bola regulovaná doprava v okolí podniku. Dopravné obmedzenia súvisiace s výcvikom sa však zaobišli bez kolízií.

Havarijné cvičenia absolvujú zamestnanci jednotlivých prevádzok pravidelne každý mesiac. Veľké celopodnikové precvičenie mimoriadnej situácie ukladá zákon a podnik ho musí minimálne raz za tri roky. Naposledy sa veľké cvičenie podľa havarijného plánu konalo v spoločnosti FORTSICHEM a.s. v roku 2014. Precvičoval sa zásah v prípade úniku chlóru. Na veľkom cvičení v roku 2011 zasahovali hasiči pri úniku propylénoxidu. Počas veľkého cvičenia v roku 2008 sa simulovane zasahovalo v prípade úniku čpavku a v roku 2006 v prípade úniku chlóru do ovzdušia.

__________________________________________________________________________

Spoločnosť  FORTISCHEM a. s.  prevádzkuje závod chemickej výroby v Novákoch od rok 2012. Dnes už bývalé Novácke chemické závody, a. s. sa počas svojho dlhoročného pôsobenia profilovali ako výrobca produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť vyrába a predáva produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov. Do portfólia spoločnosti patrí aj výroba polyvinylchloridu a produktov z PVC (okenné profily INTERNOVA a Slovinyl Siding). FORTISCHEM a. s. sa podieľa aj na  výrobe základných a špeciálnych malotonážnych chemikálií. Spoločnosť bola preverená, certifikovaná a vyhovuje požiadavkám EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.