Spoločnosť FORTISCHEM a. s. sa orientuje na chemickú výrobu, preto u nás nachádzajú uplatnenie hlavne odborníci so vzdelaním zameraným na chemické, príp. strojárske a elektro odbory. Chceme takých zamestnancov, ktorí podávajú vysoký pracovný výkon, ochotne spolupracujú s inými a tešia sa výsledkov svojej práce.

Sme iní

  • v náročnosti na seba
  • v diferencovaní podľa výkonnosti
  • v štruktúre pracovných vlastností
  • v etických zásadách

Očakávame od Vás

  • efektívnu komunikáciu
  • tímovú spoluprácu
  • správanie dospelého človeka
  • štruktúrovanú osobnosť

Naša spoločnosť má vypracovaný etický kódex, v ktorého duchu pracuje.