Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu napreduje

Projekt konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu kontinuálne prebieha od roku 2014 a stále napreduje. Spoločnosť FORTISCHEM má zakontrahovanú dodávku všetkých kľúčových technologických zariadení a právoplatne udelené všetky povolenia orgánov štátnej správy potrebné na realizáciu projektu. V súčasnosti prebieha dodávka elektrolyzérov a sme pripravení uskutočniť stavebnú a technologickú časť projektu v súlade s požiadavkami BAT do konca novembra 2017.