Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je 0,2946 (bilančné obdobie 2018-2021).