Chemický podnik v Novákoch má za sebou najväčšie havarijné cvičenie za ostatných desať rokov.

Nováky, dňa 27.5.2014. Spoločnosť FORTISCHEM a.s. má za sebou najväčšie havarijné cvičenie za ostatných desať rokov. Tri hasičské jednotky, policajti a zamestnanci zasahovali pri simulovanom úniku chlóru do ovzdušia. Prostredníctvom rozhlasu boli o úniku nebezpečnej látky informovaní aj obyvatelia Novák a Zemianskych Kostolian, samozrejme s dodatkom, že nejde o skutočný poplach. Cvičenie preverilo havarijný plán a súčinnosť medzi jednotlivými účastníkmi výcviku. Účastníci si overili dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri vzniku a likvidácii následkov mimoriadnej udalosti v prevádzke. Počas simulovanej havárie zároveň odskúšali monitoring nebezpečných látok, kamerový systém a precvičilo sa používanie prostriedkov na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva.

V čase výcviku bola čiastočne uzatvorená cesta I. triedy I 64 v okolí podniku. Dopravné obmedzenia súvisiace s výcvikom sa však zaobišli bez kolízií.

Havarijné cvičenia absolvujú zamestnanci jednotlivých prevádzok pravidelne každý mesiac. Veľké celopodnikové precvičenie mimoriadnej situácie ukladá zákon a podnik ho musí minimálne raz za tri roky. Naposledy sa veľké cvičenie podľa havarijného plánu konalo v Nováckych chemických závodoch, a.s. v konkurze ešte v roku 2011. Precvičoval sa zásah v prípade úniku propylénoxidu. Na veľkom cvičení v roku 2008 sa simulovane zasahovalo v prípade úniku čpavku a v roku 2006 v prípade úniku chlóru do ovzdušia.


Spoločnosť FORTISCHEM a. s. je členom skupiny ENERGOCHEMICA SE. FORTISCHEM a.s. prevádzkuje závod chemickej výroby v Novákoch od rok 2012. Dnes už bývalé Novácke chemické závody, a. s. sa počas svojho dlhoročného pôsobenia profilovali ako výrobca produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť vyrába a predáva produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov. Do portfólia spoločnosti patrí aj výroba polyvinylchloridu a produktov z PVC (okenné profily INTERNOVA a Slovinyl Siding). FORTISCHEM a. s. sa podieľa aj na výrobe základných a špeciálnych malotonážnych chemikálií. Spoločnosť bola preverená, certifikovaná a vyhovuje požiadavkám EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.