Chemickú fabriku v Novákoch bude prevádzkovať spoločnosť FORTISCHEM

Nováky, 2.8.2012 – Spoločnosť FORTISCHEM a. s. bude na základe obchodnej stratégie prevádzkovať chemickú továreň v Novákoch. FORTISCHEM a. s. neplánuje robiť zásadné personálne zmeny, ani zmeny v oblasti výroby.

FORTISCHEM a. s. chce vybudovať trhovo orientovanú spoločnosť, ktorú povedie doterajší manažment Nováckych chemických závodov. Jeho predstavitelia majú dlhoročnú prax v oblasti manažmentu a bohaté skúsenosti v obchodovaní s produktmi chemického priemyslu. Okrem toho efektívnym riadením podniku preukázali schopnosť udržať prevádzku aj v komplikovaných podmienkach konkurzu. FORTISCHEM a.s plánuje zároveň zachovať a rozvíjať výrobné programy, ktoré doteraz fungovali v Nováckych chemických závodoch. Dôraz pritom kladie na dlhodobo udržateľný rozvoj, bezpečnosť, ekológiu, kvalitu pracovného prostredia, ale aj na modernizáciu výroby. Zachovanie a rozvoj výrobného programu je pre „staronové“ vedenie prioritou. „So zvyšovaním efektivity výroby chceme prispieť nielen k rozvoju podniku, ale aj mesta Nováky a celého hornonitrianskeho regiónu“, dodáva člen predstavenstva FORTISCHEM a. s. Mgr. Marek Uhlíř.

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. chce úzko spolupracovať s miestnou samosprávou pri presadzovaní záujmov, ktoré by skvalitnili život na Hornej Nitre, zvýšili dostupnosť regiónu a jeho význam v celoslovenskom kontexte.