Cena tepla

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:

  • fixná zložka
  • variabilná zložka

Obidve zložky ceny sú regulované úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). urso.gov.sk

Cenové rozhodnutia: